مرور برچسب

دریافت مجوز

پیگیری طرح تولید کالا با برند «شهروند» / مجوز اجرا و مشارکت خصوصی

مدیرعامل شرکت شهروند گفت: به دنبال این هستیم که در صورت اعطای مجوز از سوی شهرداری تهران، تولید کالا را با مشارکت بخش خصوصی انجام دهیم. #طرح#تولید#کالا#برند#شهروند به گزارش خبرگزاری افسران، داوود قربانیان با بیان اینکه ما طرح تولید