مرور برچسب

دریافت حقوق

رغبت زندانیان به اشتغال در مقابل پرداخت حقوق

رییس سازمان زندان‌ها گفت: پرداخت حقوق و دستمزد زندانیان که رشد قابل توجهی نسبت به سال قبل دارد و موجبات رغبت زندانیان به امر اشتغال را درپی داشته است. #غلامعلی_محمدی#ریاست#سازمان_زندانها#اشتغال#زندانی#حقوق  به نقل از پایگاه