مرور برچسب

دروغ پراکنی

مسمومیت دانش‌آموزان ابزار منافقین در جهت التهاب افکار عمومی

♨️ رسوایی شرق در دروغ‌پراکنی پیرامون عوامل مسمومیت دانش‌آموزان روزنامه بدنام "شرق" که پای ثابت دروغ‌پردازی‌ها و شایعه‌پراکنی در کشور بوده و ظاهراً از مصونیت قضایی نیز برخوردار است، اخیراً به نقل از یکی از چهره‌های جریان اصلاحات، مسمومیت