مرور برچسب

درمان

با دستور رئیس‌جمهوری خدمات روانشناسی بیمه می‌شوند

سازمان نظام روان‌شناسی و مشاوره کشور رئیس سازمان نظام روان‌شناسی و مشاوره کشور ازدستور رئیس‌ جمهوری مبنی برای تحت پوشش بیمه قرارگرفتن خدمات روانشناسی و مشاوره در کشور خبر داد. #مشاوره_پوشش_بیمه#دستور_ رئیس‌_جمهور محمد حاتمی، رئیس