مرور برچسب

دخانیات ایران

تصاویر روی پاکت‌های سیگار از سال آینده تغییر می‌کند

مهندس بهزاد ولی‌زاده در مورد آخرین اخبار از استانداردسازی بسته بندی محصولات دخانی، گفت: ۸ تصویر از میان تصاویر طراحی و ارزیابی شده، در جلسات مشترک با ارگان های عضو ستاد کشوری کنترل دخانیات و نهادهای ذیربط انتخاب شد (۶ تصویر برای بسته‌بندی

هجوم شرکت‌های خارجی دخانی و ایجاب برخورد سریع دولت

جولان شرکت‌های خارجی صنعت دخانیات در کشور فراتر از حضور در بازار بخش خصوصی رفته و فراگیری این شرکت‌ها در فقدان نظارت و کنترل، به اماکن دولتی همچون فرودگاه امام خمینی نیز رسیده است. #شرکت_دخانیات#کنترل_دولت اخبار شرکت‌ها ؛ در یک