مرور برچسب

دخانیات ایران

هجوم شرکت‌های خارجی دخانی و ایجاب برخورد سریع دولت

جولان شرکت‌های خارجی صنعت دخانیات در کشور فراتر از حضور در بازار بخش خصوصی رفته و فراگیری این شرکت‌ها در فقدان نظارت و کنترل، به اماکن دولتی همچون فرودگاه امام خمینی نیز رسیده است. #شرکت_دخانیات#کنترل_دولت اخبار شرکت‌ها ؛ در یک