مرور برچسب

دبیر جشنواره

پنجمین دوره جشنواره گرافیک دانشجویی سوره تماشا برگزار شد

دبیر جشنواره سوره تماشا گفت: آرمان ما این بود که‌ به عنوان یک‌ دانشجوی هنرمند با بهره‌گیری از هنرمان در جامعه اثرگذار باشیم. تمرکز ما در این رابطه بر حوزه فرهنگ‌ عمومی و شهروندی بود که سعی کردیم با طراحی گرافیک این اتفاق را رقم بزنیم.