مرور برچسب

دانش اورهال هواپیماهای تجاری

معرفی هواپیمای بدون‌ سرنشین قاهر در سال آینده

مدیرعامل سازمان صنایع هوایی وزارت دفاع گفت: دانش اورهال هواپیماهای تجاری را به طور کامل در شرایط تحریم به دست آورده‌ایم و کاملاً بر این حوزه اشراف داریم. #خواجه_فر#صنایع_هوایی#هواپیمای_بدون#سر_نشین#قاهر#سال_آینده به نقل از وزارت