مرور برچسب

دانشجوی دانشگاه سوئد، حاج قاسم سلیمانی، تقدیر

صحبت‌های کوبنده دانشجوی دانشگاه سوئد درباره حاج قاسم سلیمانی

قاسم سلیمانی خانواده من است .اون مثل پدر من است ، امکان ندارد اسم او را از پایان نامه‌ام حذف کنم صحبت‌های وحید سعادت طلب دانشجوی ایرانی دانشگاه استکهلم ‎سوئد که ‎ در پایان‌ نامه دکتری خود از شهید حاج ‎قاسم سليمانی و ‎شهید مطهری و شهید