مرور برچسب

دانا استرول

ند پرایس: مواجهه با کشمکش های مختلف از سوی ایران

ند پرایس: سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا ضمن متهم کردن تهران به حمایت از اقدامات ثبات‌زدا در غرب آسیا، مدعی شد که سرکرده جدید سازمان تروریستی «القاعده» در ایران حضور دارد. #ند_پرایس#آمریکا#چالشها_ایران