مرور برچسب

دارو

حدیث روز

🌷 رسول اکرم (صلی الله علیه و آله) : ✍ مادر ۴ چیز در ۴ موضوع است : ❄️ مادر داروها ، "کم خوری "است.❄️ مادر همه عبادات ، "کم گناه کردن" است❄️ مادر همه آرزوها ، "صبر" است.❄️ مادر همه آداب وروش معاشرت ، "کم سخن بودن" است. 📖 مواعظ