مرور برچسب

دادستانی نکا

ضارب محیط‌بان مازندرانی دستگیر شد

ضارب محیط‌بان مازندرانی با پیگیری دادستان نکا و فرماندهی پاسگاه انتظامی زارم رود، دستگیر شد. #محیط_بان#مازندرانی#دستگیری#ضارب#دادستان_نکا ،طبق اعلام محیط زیست مازندران، ضارب مقدادی محمدی فر محیط بان مازندرانی با پیگیری دادستان نکا و