مرور برچسب

خونریزی و نقص عضو

درگیری و عربده‌کشی اراذل / خون و خونریزی / نقص عضو یک شهروند در بریانک

کارشان کری‌خوانی، قدرت‌نمایی و دعوا و درگیری است؛ انگار تا تیزی نکشند و خونی نریزند روزشان شب و شب‌شان روز نمی‌شود؛ اینها اراذل و اوباش هستند. #زورگیری#عربده_کشی#نقص_عضو#بریانک اراذل و اوباش هستند،کارشان کری‌خوانی، عربده‌کشی، درگیری