مرور برچسب

خوابگاه متاهلین

وزیر علوم کلنگ احداث خوابگاه متاهلین دانشگاه مازندران را به زمین زد

وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در سفر به شهر بابلسر، کلنگ احداث خوابگاه متاهلین دانشگاه مازندران را در محوطه خوابگاه حضرت زینب (س) این دانشگاه به زمین زد. #وزیر_علوم #دانشگاه_مازندران #شهر_بابلسر محمدعلی زلفی‌گل وزیر علوم، تحقیقات