مرور برچسب

خط جمهور

روایت وزیر ارتباطات از چگونگی نقطه زنی محل سقوط بالگرد رئیس جمهور

عیسی زارع پور وزیر ارتباطات در برنامه خط جمهور: ما سه بی تی اس در منطقه سقوط داشتیم که دو مورد آن در دولت شهید رئیسی ایجاد شده بود. سه نقطه را در آن منطقه مشخص کردیم. گشت زنی پهپاد ترکیه ای بی فایده بود و از جاهای دیگری تصویر برداری می

شهید رئیسی برای ما مثل پدر بود

بهادری جهرمی سخنگوی دولت در برنامه خط جمهور:حس ما به شهید رئیسی حس همکاری نبود. ما با شهید رئیسی عهد کرده‌ایم که این پنجاه شصت روز که امانت دار هستیم با سرعت کار کنیم.

شهید رئیسی به نمایندگی از مردم مسئولان را مواخذه می‌کرد

بهادری جهرمی سخنگوی دولت در برنامه خط جمهور:می‌دانستیم اگر کالاهای سفره مردم افزایش قیمت باشد آن جلسه با شهید رئیسی جلسه تندی خواهد بود. رئیسی به نمایندگی از مردم برخی مسئولان را مواخذه می‌کرد و مردم را صاحب حکومت می‌دانست.رئیسی کوتاهی در

شهید رئیسی ارتباط با منتقدان با دولت را قطع نمی‌کرد

بهادری جهرمی سخنگوی دولت در برنامه خط جمهور:اگر مخالفی نکته‌ای نسبت به دولت مطرح می‌کرد، رویه شهید جمهور این بود که حتما با او مذاکره شود. اگر به ایشان می‌گفتیم او می‌داند که حرفش اشتباه است و عمداً مطرح می‌کند، می‌گفتند باشد اما شما تکلیف

جمله «دلم برای رئیسی سوخت» خطاب به چه کسی بود؟

پاسخ بهادری جهرمی سخنگوی دولت به پرسش حسینی مجری برنامه خط جمهور: از وزرای دولت سابق بارها مکاتبه می‌شد و نامه می ‌دادند و شهید رئیسی پاسخ می‌دادند. آنان که به شهید رئیسی توهین می‌کردند می‌دانستند که شهید رئیسی آنقدر اخلاق مدار است که