مرور برچسب

خدای یکتا

پیامبران الهی، مامور به ابلاغ توحید در عبادت

آيا پيامبران الهي مامور به ابلاغ توحيد در عبادت بودند؟ خداوند در سوره نحل دعوت به توحيد در عبادت را برنامه اصلى تمام پیامبران مى شمرد و مى فرمايد: «ما در هر امّتى رسولى برانگيختيم كه: خداى يكتا را بپرستيد؛ و از طاغوت اجتناب