مرور برچسب

خانواده گلیزر

مالک جدید منچستریونایتد

خریداران احتمالی منچستریوناتید، پیشنهاد خود را ارائه کردند. #فوتبال #ورزشی #منچستریونایتد همزمان با پایان مهلت ارائه پیشنهادها برای خریداری باشگاه منچستریونایتد که توسط خانواده «گلیزر» مالکان فعلی آن روز جمعه (دیروز) تعیین شده بود،