مرور برچسب

حیوانات

رابطه‌ جنسی با حیوانات در اسپانیا جرم نیست!

دولت اسپانیا تجاوز جنسی به حیوانات را قانونی اعلام کرد حکومت‌های شیطانی؛ دولت‌های شیطانی با قوانین شیطانی و جوامع شیطانی ایجاد میکنند تپه‌ی همجنسبازی رو آباد کردن رفتن سراغ حیوانات بیچاره 🤮