مرور برچسب

حکم انتصاب مدیر خدمات مددکاری

اعلامیه انتصاب مدیرکل خدمات مددکاری کمیته امداد

سیدمرتضی بختیاری در حکمی «محمدرضا میری» را به عنوان مدیرکل خدمات مددکاری کمیته امداد منصوب کرد. #انتصاب#مدیر_کل#مددکاری#کمیته#امداد به گزارش خبرگزاری افسران، در حکم صادره از سوی بختیاری، رئیس کمیته امداد آمده است:با استناد به بند (۶)