مرور برچسب

حوزه های حقوقی

اژه‌ای: حضور در میان مردم و ملاقات بدون واسطه بهتر از دریافت گزارشات است

رئیس قوه قضائیه گفت: تجربه نشان داده که حضور‌ در میان مردم و ملاقات بدون واسطه با آنها و شنیدن مسائل و مشکلات‌شان از نزدیک، با نشستن در اتاق و دریافت گزارشات متفاوت است. #اژه_ای#دیدار_مردمی#مرکزی به نقل از مرکز‌ رسانه قوه قضاییه،