مرور برچسب

حوزه سلامت

اقدام دفتر مشاوره وزارت علوم برای حال خوب دانشجویی

نخستین جشنواره ملی سلامت دانشجویی مدیرکل دفتر مشاوره، سلامت و سبک زندگی سازمان امور دانشجویان گفت: نخستین جشنواره ملّی سلامت دانشجویان قصد دارد با بهره‌گیری از ظرفیت‌های خود دانشجویان، در راستای حال خوب دانشجویی قدم بردارد.