مرور برچسب

حمایت بنیاد 15 خرداد

طرح غربالگری اسکلتی و حرکتی کودکان و نوجوانان ۷ تا ۱۷ ساله مناطق محروم

با حمایت بنیاد ۱۵ خرداد ستاد اجرایی فرمان امام طرح غربالگری اسکلتی و حرکتی کودکان و نوجوانان مناطق محروم اجرایی خواهد شد. #علیان-زادگان#غربالگری#اسکلتی#حرکتی#کودکان#نوجوانان حمیدرضا علیان‌زادگان، مدیرعامل بنیاد ۱۵ خرداد از