مرور برچسب

حمایت از بیماران قلبی

بزرگ‌ترین خریدار تجهیزات پزشکی تولید «ایران» / حامی ۱۷ هزار کودک ناشنوا

رئیس هیات امنای صرفه جویی ارزی در معالجه بیماران به تشریح فعالیت‌ها و چالشهای پیش روی این نهاد پرداخت. #مهندس#زضوی#ریاست#هیات#امنای#بیماران#اقتصادی گروه خبرگزاری افسران: هیات امنای صرفه جویی ارزی در معالجه بیماران در بیش از دو دهه