مرور برچسب

حل نیاز های فناورانه پتروشیمی

تور فن‌بازار تخصصی پتروشیمی برای معرفی نیازهای فناورانه به دانش‌بنیان‌ها

«پترون‌زون» تور فناورانه فن‌بازار تخصصی پتروشیمی، با هدف توسعه بازار محصولات شرکت‌های دانش‌بنیان در این حوزه تا 10 اسفندماه در حال برگزاری است. #فن_بازار_تخصصی_پتروشیمی #تور_فناورانه_پتروفن_زون فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست