مرور برچسب

حضرت موسی

نظر قرآن و سایر کتب آسمانی درباره «عبور بنی اسرائیل از دریا»، «گوساله سامری» و «قارون»؟

در داستان بنی اسرائيل و فرار آنان از دست فرعون تفاوتی ميان گزارش تورات و قرآن وجود ندارد؛ اما در داستان سامری و قارون اختلافاتی وجود دارد. از ديدگاه تورات گوساله توسط هارون ساخته شد و اين كار باعث خشم موسی(ع) و شكستن دو لوح ايشان شد؛