مرور برچسب

حسن حبیبی

وحشی گری براندازان مدعی دموکراسی

وقتی میگیم همه اینا یه پا #پرویز_ثابتی هستن بیراه نیست طرفدارای پهلوی حسن حبیبی #برعنداز رو وسط تجمع بروکسل بخاطر داشتن پلاکارد نه شاه میخوايم نه ملّا بیمارستانیش کردن.دو دقیقه همدیگر و جِر ندید ببینیم چی میگید.