مرور برچسب

جمهوری اسلامی، حکومت امام زمان، اسلام، منزوي

رحیم‌پور ازغدی: اگر جمهوری اسلامی از بین برود، اسلام تا ظهور امام زمان منزوی خواهد شد

عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی در جمع دانشجویان دانشگاه علم و صنعت: یک عده از افراد که می‌گوید باید فساد زیاد شود تا امام زمان ظهور کند منحرف و فاسد هستند و عده‌ای دیگر افراد ساده لوحی هستند که بازی می‌خورند. برخی ها می گویند بگذارید