مرور برچسب

جمهوري اسلامی

کاهش فقر در ایران به روایت بانک جهانی

🔰کاهش چشمگیر جمعیت فقیر بعد از جمهوری اسلامی به روایت بانک جهانی بنابر آمار رسمی بانک جهانی، از سال ۱۹۸۶ تا ۲۰۱۸ میلادی، جمعیت زیر خط فقر ایران از ۴۴.۲٪ به حدود ۱۴٪ کاهش پیدا کرده. /منبع البته که در سال‌های اخیر با گره زدن معیشت مردم