مرور برچسب

جشن فرشته ها

خطای بی بی سی ناشی از فشار جشن فرشته ها

انتشار ناشیانه بی بی سی #اشتباه_بی_بی-سی#جشن_فرشته-ها#مقام-رهبری بی بی سی با انتشار این مطلب خود را در مظان سخره قرار داد و مدیریت شبکه خبری بزرگ بی بی سی را زیر سوال برد. آیا کسی برای هماهنگی انتشار مطالب نیست؟ آیا نمی دانند 19 بهمن