مرور برچسب

جایگاه زن در اسلام

اسحاق جهانگیری: صدای شکسته شدن استخوان مردم به گوش می‌رسد

اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهوری در دولت‌های یازدهم و دوازدهم: یک وقتی اصرار می‌کردیم که اجازه دهید زن‌ها به ورزشگاه‌ها بروند. یک عده می‌گفتند این عین ضدیت با اسلام است. دیدید که نیست و خودتان اجازه دادید برود فقط انقدر معطل کردید

جایگاه تاریخی زنان از عهد قدیم تا جدید در قرآن

با ظهور اسلام غبار ذلّت و خواری از چهره زن زدوده شد و کرامت انسانی‌اش به شیوه‌های مختلف برملا شد. اسلام، عادت‌ها و سنت‌های جاهلی و نیز رفتارهای غیر انسانی را با زنان تقبیح کرد و معیارهای ارزشی را در جامعه تغییر داد. تساوی زن و مرد را در

اشتغال زنان و تفکیک جنسیتی نقش‌ها در جامعه

یکی از نقش‌هایی که دین مبین اسلام برای زنان در جامعه مجاز شمرده است، فعالیت اقتصادی و برخورداری از شغل درآمدزا در جامعه است، نقشی که برای آنها همچون مردان وظیفه شناخته نمی‌شود. البته عهده دار شدن این نقش برای زنان جنبه ی وظیفه و فریضه

جایگاه و مراتب زن در دین اسلام

در نگاه اسلام، زن و مرد باید هدف مشترکی - که همان رسیدن به اوج قلۀ کمال انسانی است- را دنبال کنند و به منظور دست‌یابی به این هدف، هر دو به یک میزان توان‌مند هستند و تفاوت جنسیت‌ها که لازمۀ خلقت است، نه نقشی در ایجاد یا افزایش این