مرور برچسب

جایزه

واکنش شروین حاجی پور به کسب جایزه جهانی گرمی

شروین علیه آمریکا پست گذاشته و نوشته آمریکا شادمانی مردم ایران و منطقه رو از بین برده و من دوست نداشتم همسر رئیس جمهور آمریکا این جایزه رو به من بده بعد براندازهایی که تا دیروز داشتن براش کف و سوت میزدن دارن به شعورش توهین می‌کنند و بهش