مرور برچسب

ثبت اعتراض

نحوه رتبه‌بندی معلمان، نومعلمان و نیروهای اداری / ثبت اعتراض

معاون برنامه‌ریزی و توسعه منابع وزارت آموزش و پرورش نحوه رتبه‌بندی معلمان، نومعلمان و نیروهای اداری، ثبت اعتراض به رتبه‌های اعلامی و روند رسیدگی به تخلفات ناشی از درج اطلاعات خلاف واقع برای رتبه‌بندی را اعلام کرد.