مرور برچسب

تیم ایتالیایی

مهاجم سابق پرسپولیس در راه سری‌آ ایتالیا 

مهاجم سابق پرسپولیس در رادار یک تیم ایتالیایی قرار گرفت. #فوتبال #ورزشی #پرسپولیس نیکولو شیرا، خبرنگار مشهور ایتالیایی از پیشنهاد یک باشگاه از سری‌آ به مهاجم سابق پرسپولیس خبر داد. ورونا که جدول کنونی سری‌آ در جایگاه هجدهم قرار