مرور برچسب

تکمیل زنجیره ارزش

صادرات کالاهای غیرنفتی ایران با شگردهای جدید ۲.۵ برابر شد

با 2.5 برابر شدن صادرات کالاهای غیرنفتی ایران به لبنان، ایران در فهرست صادرکنندگان کالا به این کشور، 16 رتبه ارتقاء یافت. #صادرات#تجارت#ایران#لبنان  صادرات ایران به لبنان طی 20 سال گذشته به طور متوسط کمتر از 24 میلیون دلار بوده و در