مرور برچسب

تک‌تیرانداز، بهترین، دنیا

بهترین تک تیرانداز دنیا را می‌شناسید؟

قهرمان‌های حقیقی ما باید لای کتاب‌های تاریخ خاک بخورن، قهرمان‌های پوشالی توی آمریکا فیلماشون چند میلیارد بفروشهیکی میشه «کریس کایل»، یه تک‌تیرانداز روانی که افتخارش کشتن مردم بی‌گناه با سلاح پیشرفتسیکی هم میشه «عبدالرسول زرین»، برترین