مرور برچسب

توحید

فضائل و خصایل ثامن الائمه

رسول خدا(ص) فرمود: بزودى پاره‏ اى از بدن من در زمین خراسان دفن مى ‏شود، هیچ غمگینى او را زیارت نمى‏ کند، مگر آن که خدا غمش را زایل مى‏ کند و هیچ گناهکارى او را زیارت نمى‏ کند، مگر آن که خدا گناهانش را ببخشد. #فضائل#امام#رضا_(ع) دعای

پیامبران الهی، مامور به ابلاغ توحید در عبادت

آيا پيامبران الهي مامور به ابلاغ توحيد در عبادت بودند؟ خداوند در سوره نحل دعوت به توحيد در عبادت را برنامه اصلى تمام پیامبران مى شمرد و مى فرمايد: «ما در هر امّتى رسولى برانگيختيم كه: خداى يكتا را بپرستيد؛ و از طاغوت اجتناب