مرور برچسب

تهاجم دخانیات خارجی

بیش از نیمی سیگار مصرفی کشور خارجی است

دبیرکل جمعیت مبارزه با استعمال دخانیات: ۶۵ درصد از سیگارهای موجود در کشور تولید شرکت های خارجی است. از ۷۱ میلیارد نخ سیگار مصرفی کشور، حدود ۳۱ تا ۳۵ میلیارد نخ  را شرکت ژاپن توباکو اینترنشنال تولید می کند، حدود ۱۱ میلیارد نخ سیگار

هجوم شرکت‌های خارجی دخانی و ایجاب برخورد سریع دولت

جولان شرکت‌های خارجی صنعت دخانیات در کشور فراتر از حضور در بازار بخش خصوصی رفته و فراگیری این شرکت‌ها در فقدان نظارت و کنترل، به اماکن دولتی همچون فرودگاه امام خمینی نیز رسیده است. #شرکت_دخانیات#کنترل_دولت اخبار شرکت‌ها ؛ در یک