مرور برچسب

تنش روانی

معاون وزارت بهداشت از نتایج بررسی مسمومیت دانش‌آموزان می گوید

معاون درمان وزارت بهداشت با اشاره به نتایج اولین گزارش بررسی مسمومیت های اخیر در برخی مدارس گفت: در کشورهای دیگر هم شبیه این مسمومیت ها اتفاق افتاده که البته وسعتش متفاوت بوده است. برخی از این اتفاقات ناشی از اشتباه انسانی است‌.