مرور برچسب

تناقض

آقامیری سلطان تناقض

آقامیری همزمان که داشته به نظام فحش می‌داده پیگیر کسر خدمت بسیج هم بوده! تا اینکه بهش میگن داداش برای کسر خدمت باید یه‌کارایی هم می‌کردی. همین که اسمت رو نوشته باشی که نمیشه 😂