مرور برچسب

تل‌آویو

حاج قاسم: «اگر بخواهند من را به تل‌آویو ببرند تا آخرین فشنگ می‌جنگم»

🔹سرتیم حفاظت حاج قاسم: یکروز حاجی در پرواز گفت چقدر تجهیزات داریم؟ بعد گفت اگر بخواهد مشکل هوایی برای من پیش بیاید و مارا بخواهند به تل آویو ببرند،من تسلیم نمی‌شم وتا آخرین فشنگ می‌جنگم.