مرور برچسب

تفسیرهای نادرست

مقابله امام زمان (عج) با عاملین انحرافات فکری و تحریفات به هنگام ظهور

یکی از مشکلاتی که امام مهدی (عج) در دوران حکومت خود با آن رو به رو می شوند، مشکل انحراف ها و برداشت ها و تفسیرهای نادرستی است که در راه و روش های دین خدا و اصول و فروع احکام الهی پدید آمده و قرن ها در ذهن جامعه اسلامی نفوذ و رسوخ کرده است.