مرور برچسب

تغییر مأموریت

انتشار سندی سری از دوران جنگ تحمیلی در مستند “تغییر مأموریت”

انتشار یک سند به کلی سری از اوائل جنگ/ سندی که ممکن بود هر کشوری را تسلیم کند! در بخش‌هایی از مستند «تغییر مأموریت» که امشب در khamenei.ir و رسانه ملی پخش شد «سندی به کلی سری» منتشر شد. در سال ۵۹، فرماندهان نظامی این سند را به آیت‌الله