مرور برچسب

تغییر اقلیم

شوری آب‌های استحصالی به‌وسیله چاه / خشکی نیمی از آبخوان‌های کشور

تقریباً نیمی از ۶۰۰ آبخوان‌های آب زیرزمینی دشت‌های کشور در آستانه خشک شدن کامل قرار دارند و شوری آب‌های استحصالی به‌وسیله چاه در سطح کشور دو برابر شده است. #خشکی#آبخوانها#کاهش#منابع#زیر_زمینی به گزارش خبرگزاری افسران، در آستانه روز 2