مرور برچسب

تعویض شناسنامه

همزمان با دهه فجر، میز خدمت سازمان ثبت‌ احوال کشور برپا شد.

میز خدمت سازمان ثبت احوال کشور #سازمان_ثبت_احوال#میز_خدمت#اراِئه خدمات همزمان با دهه مبارک فجر میز خدمت سازمان ثبت احوال کشور در راستای ارائه خدمات آسان تر و جامع تر به شهروندان به مدت یک هفته در ستاد این سازمان بر پا شد. در این