مرور برچسب

تعقیب نشانه ها

نهی شیعه از تعیین زمان دقیق ظهور / تجدید حیات اندیشه اسلامی

"در جهان معاصر و در پی تجدید حیات اندیشه اسلامی که یکی از دستاوردهای انقلاب مبارک اسلامی در ایران است، توجه به موضوع مهدویت در حکم عصاره کتاب خداوند و عترت پیامبر اکرم(صلی الله علیه و آله) و قله بعثت انبیای عظام(علیهم السلام) به‌ طرز