مرور برچسب

تصویر، پاسپورت، حاج قاسم سلیمانی

تصویر پاسپورت شهید حاج قاسم سلیمانی با نام مستعار حسین محمودی

کپی این پاسپورت از گاوصندق منزل ضياء عبدالعزیز الموسوی یکی از مسئولان سرویس اطلاعات ملی عراق در دوران ریاست الکاظمی کشف شد. وی از افراد نزدیک و مورد وثوق مصطفی الکاظمی است. ضياء الموسوی دیشب دستگیر شده است.