مرور برچسب

تشکیل ۱۳ کارگروه تخصصی

بیانیه صدور کارنامه عملکرد برای ۱۰ وزارتخانه و دستگاه اجرایی

رئیس دیوان عدالت اداری از صدور کارنامه عملکرد برای ۱۰ وزارتخانه و دستگاه‌ اجرایی از حیث نظارت قضایی دیوان عدالت اداری خبر داد. #مظفری#رئیس#دیوان_عدالت#اداری#صدور#کارنامه#عملکرد به نقل از قوه قضائیه، جلسه شورای اداری استان