مرور برچسب

تسهیلل تردد

تمهیدات ترافیکی برای تسهیل تردد شهروندان به بهشت‌زهرا در روزهای آخر سال

مرکز کنترل ترافیک شهر تهران برای تسهیل در تردد شهروندان به آرامستان‌ها و بهشت زهرا تمهیدات ترافیکی و اقدامات لازم را در دستور کار خود قرار داد. #تمهیدات#ترافیکی#بهشت_زهرا#آخر_سال به گزارش افسران، هماهنگی کامل با پلیس راهور در خصوص