مرور برچسب

تسهیلات فرزند آوری

رایگان شدگان قبض آب، برق و گاز خانوارهای تحت پوشش نهادهای حمایتی

نمایندگان مجلس شورای اسلامی میزان تسهیلات فرزندآوری را برای فرزند اول ۳۰ میلیون، برای فرزند دوم ۶۰ میلیون، برای فرزند سوم ۹۰ میلیون تعیین کردند. #مجلس#قبوض#رایگان#خانوار#پوشش#نهاد#حمایتی نمایندگان در نشست علنی نوبت صبح امروز