مرور برچسب

تخلف در شهرداری و بیمه

غیرقانونی بودن تغییر کاربری ساختمان های مسکونی و تجاری به انبار

رئیس شورای اسلامی شهر تهران، تغییر کاربری ساختمان های تجاری به انبار را غیرقانونی اعلام و خواستار برخورد با متخلفان شد. #چمران#رئیس_شورا#تغییر_کاربری#غیر_قانونی قدرت الله محمدی، مدیرعامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران