مرور برچسب

تحولات انقلاب

تحول انقلاب در سالهای پس از پیروزی / مشکلات تئوریک و چشم انداز آینده

اين مقاله به تأثيرات انقلاب اسلامي در جوامع اسلامي اشاره مي کند و در عين حال نگرانيهاي خود را از تحولات سياسي ايران در سالهاي اخير مطرح مي کند و پديده اصلاح طلبي و شعارهايي نظير آزادي، دموکراسي، جامعه مدني و توسعه سياسي در ايران را نشانه